- KS er opptatt av å utvikle gode skoler og barnehager. De to nye plattformene skal bidra til å synliggjøre og tydeliggjøre KS som utdanningspolitisk aktør, sier direktør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Lokalsamfunnet skal gi barn og unge et helhetlig utdanningsløp, fra barnehage til videregående opplæring. Skolen og barnehagen har en viktig rolle i lokalsamfunnet og i lokaldemokratiet.

De to plattformene er vedtatt av Hovedstyret til KS.

Lenkeblokk Icon Skolepolitisk plattform

De viktigste oppgavene
- KS har først og fremst vært tillagt rollen som arbeidsgiverrepresentant, mest opptatt av penger og styring. Det er viktig for oss å synliggjøre at det ikke er et riktig bilde. Politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner – og vi i KS – er først og fremst opptatt av å utvikle best mulig skoler og barnehager, ikke billigst mulig. Samtidig må selvsagt våre medlemmer forholde seg til de økonomiske rammene som faktisk eksisterer, sier Barlindhaug.

Lenkeblokk Icon Barnehagepolitisk plattform

 

Plattformene skal avklare, vise og understreke hva KS mener er det viktigste for kommuner og fylkeskommuner i rollen som skole- og barnehageeier.

KS´ medlemmer som eiere
Kommuner og fylkeskommuner – KS’ medlemmer – eier og driver nesten alle grunnskoler og videregående skoler i Norge, og kommunene har ansvaret for barnehagetilbudet.

- Derfor er det nødvendig og naturlig at KS har en viktig rolle som utviklingspartner og pådriver i dette arbeidet, sier Erling Lien Barlindhaug.  

Plattformene inneholder overordnede synspunkter. Det utarbeides mer omfattende beskrivelser av hvert enkelt punkt i begge plattformene.