Søkeportalen for videreutdanning for lærere og ledere i barnehage og skole åpner 1. februar. Søknadsfristen er 1. mars. For 2022 er det avsatt midler til videreutdanning til ca. 1 150 barnehagelærere og 5 500 lærere i skolen.

I tråd med Hurdalsplattformen er videreutdanning i de praktiske og estetiske fagene i skolen styrket.

Regjeringen har varslet at de i løpet av våren 2022 vil sende på høring et forslag om å fjerne kompetansekravene for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk for lærere som er utdannet før 2014. Dette kan få konsekvenser for prioriteringen av fagtilbudet i videreutdanningsordningen. Lærerspesialistordningen skal avvikles. Det innebærer at det er avsatt midler slik at lærere som startet på lærerspesialistutdanningen høsten 2020 og 2021 får fullføre henholdsvis våren 2022 og 2023. Der er ikke avsatt midler til nye lærespesialistfunksjoner for skoleåret 2022-2023.

Økningen for barnehagelærere vil stort sett gå til spesialpedagogikk. Nytt for barnehagelærere er at disse, i likhet med lærere i skolen, også kan søke på studietilbud utenfor Udanningsdirektoratets studiekatalog. Dette er andre tilbud som universitet eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere.

Kommuner og fylkeskommuner har frist 15. mars 2022 til å godkjenne søknadene.

Les mer om tilbudet på Utdanningsdirektoratets nettside