KS-nettverk i 0-24-samarbeidet

Gjennom KS-nettverket Styrket kvalitet på samhandling for utsatte barn og unge har vi utviklet metodikk til hjelp for alle kommuner som vil styrke sitt 0-24-samarbeid.

KONTAKT