Det er Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS som på oppdrag fra 0–24-samarbeidet inviterer til publisering av Oppvekstprofilene 2021.

Se seminaret direkte (Vimeo)

Webinaret streames

Tid: Torsdag 10. juni kl. 14–15

Det er gratis å delta

Opptak vil også bli publisert i etterkant

Vis din interesse for webinaret på Facebook

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommuner, folkevalgte, relevante direktorater og departementer og kompetansemiljøer. Andre interesserte kan også delta.

Webinarleder: direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Agenda:
Åpning ved Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
Presentasjon av Oppvekstprofiler 2021, Hanna Helgeland, Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet
Oppvekstprofiler i et kommuneperspektiv, Lise Selnes, Ordfører i Nord-Odal kommune
Trender i ungdommenes liv de siste ti årene, Anders Bakken, forsker ved NOVA

Velkommen!

Hent oppvekstprofil for kommuner og bydeler

Kontakt:
Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt: Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no