Taksonomi og ontologi - om indikatorer og sammenhengen mellom dem

For kommunal sektor og andre finnes det mange indikatorer og indikatorsett som kan måle status og utviklingen på bærekraftsmålene. I samarbeid med SSB har KS utarbeidet en modell som kan vise om kommunen er på rett vei. NTNU har kartlagt sammenhengen.

KONTAKT