Verkstedet retter seg mot alle som arbeider med FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå i de nordiske landene. Fokus vil være på praktisk erfaringsutveksling, og verkstedet er et samarbeid mellom Nordregio, KS og de andre nordiske kommuneorganisasjonene.

Nærmere informasjon om påmelding og program vil følge rett over sommeren, men du kan allerede nå melde interesse og gi forslag til temaer og eksempler som kan være en del av verkstedet.

Her er det mulighet til å vise frem gode eksempler fra norske kommuner og fylkeskommuner og knytte kontakter med nordiske kollegaer.

Meld interesse

Les mer

Nordregio er Nordisk Ministerråds forskningsinstitusjon for regionalpolitikk.