Nordic Edge er en meget viktig arena for oss når det kommer til smartby, politikkutvikling og bærekraftsarbeid.
Øyvind S. Tanum, Smartbysjef, Trondheim kommune

Nordic Edge Expo er den viktigste møteplassen for nordiske byer og kommuner som jobber med smart og bærekraftig utvikling. Her møter offentlig sektor det private næringsliv og organisasjoner for å dele erfaringer, diskutere utfordringer og presentere løsninger.

I 2021-versjonen blir det gode eksempler, inspirerende foredragsholdere og utstillere, og selvsagt: deltakere fra våre nordiske naboer og kommunesektoren.

Hver av dagene innledes med en 2-timers livesending, som følges opp av dypdykk via parallellsesjoner (workshops) utover ettermiddagen med ulike temaer også relevante for både norsk og nordisk kommunal sektor.

Det planlegges for en digital gjennomføring, og dersom omstendighetene endres tilstrekkelig, er det ønskelig å koble på fysiske arrangementer i Stavangerregionen i tillegg.

Målgrupper

Aktører fra privat næringsliv og offentlig sektor som ønsker å diskutere utfordringer, vise eget arbeid og egne løsninger, lære av hva andre gjør og knytte verdifulle kontakter.

Tema

Hovedoverskriften på årets program er «It´s tomorrow”, med tematiske innganger:

Mandag 20. september: «Come clean» (Energi)

Tirsdag 21. september: «Life actually» (Innbyggere)

Onsdag 22. september: «On the move» (Mobilitet) 

Torsdag 23. september: «Places and spaces» (Bygg og byutvikling)

KS med egen sesjon

KS arrangerer en egen sesjon tirsdag 21. september mellom kl. 14 og 16, knyttet til hovedtemaet for dagen: «Innbyggere». Tema for denne workshopen, tilpasset et norsk, nordisk og internasjonalt publikum:

No one is too small to make a difference

  • Leaving no one behind. Well said, but how about well done?
  • How can we develop good communities, where people see and care about each other?
  • How is technology and digitalization changing our society and lives, actually?

KS har en samarbeidsavtale med Nordic Edge (NE) om å bidra til å utvikle smarte og bærekraftige kommuner, og å skape en arena som skulle bidra til innovasjon og økt verdiskaping i kommunene.

Hjemmesiden til Nordic Edge Expo 2021