I dag har KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund markert videreføringen av samarbeidet ved å undertegne Heltidserklæringen for perioden 2018 - 2020. Foto: KS

Her finner du sentrale dokumenter. I tillegg finner du lenke til Hovedtariffavtalen og sentrale områder i Arbeidsmiljøloven.

Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2018 Lenkeblokk Icon Handlingsplan heltidskultur 2018 – 2020 Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2015 Lenkeblokk Icon Handlingsplan heltidskultur 2015 – 2017 Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2013 Lenkeblokk Icon Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen Lenkeblokk Icon Presentasjon som partene har holdt på konferanser om heltidskultur