Her finner du et kort faktaark om heltid i kommunene, og hvor mange flere årsverk vi har tilgjengelig i sektoren hvis flere jobber mer:

Lenkeblokk Icon Faktaark om heltid

I 2019 lanserte Fafo tre nye rapporter som belyser arbeidet med heltidskultur i flere norske kommuner. De kan du lese her:

Lenkeblokk Icon En ny vei mot heltidskultur - resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse Lenkeblokk Icon Lang vei mot heltidskultur – evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune Lenkeblokk Icon Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger (Fafo - rapport 2012:14). Denne ble skrevet på oppdrag for KS, og var et sentralt utgangspunkt for den første heltidserklæringen.

Lenkeblokk Icon Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Heltid i nord  - hvorfor lykkes Finnmark (Fafo 2013:37). Denne rapporten er en oppfølging av rapporten fra 2012. Under arbeidet med denne så forskerne at kommunene i Finnmark skilte seg ut når det gjelder omfang av heltidsstillinger. KS ønsket å se nærmere på dette.

Lenkeblokk Icon Heltid i Nord - Hvorfor lykkes Finnmark?

Heltid- deltid, en kunnskapsstatus. Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser (Fafo 2013:27). Kunnskapsstatusen ble utarbeidet på oppdrag for Arbeidsdepartementet (AD) i forbindelse med programmene «Ufrivillig deltid» (AD) og «Sammen om en bedre kommune» (KMD).

Lenkeblokk Icon Heltid-deltid, en kunnskapsstatus

Rapporten «Frivillig deltid – en privatsak?» (Fafo 2012: 49) er skrevet på oppdrag for Fagforbundet, for å få mer kunnskap om hvorfor ansatte velger å jobbe deltid.

Lenkeblokk Icon Frivillig deltid – en privatsak?

Rapporten «Større stillinger og bedre drift» (Fafo 2015:25)  ble skrevet på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten evaluerer programmet Ufrivillig deltid, og den oppsummerer erfaringene med utviklingsforsøk som er gjort i programmet.

Lenkeblokk Icon Større stillinger og bedre drift

Kari Ingstad,førsteamanuensis ved Nord Universitet, og Nina Amble, professor/dr. philos ved OsloMet / HiOA, har skrevet en artikkel om langturnus, hvordan det reduserer stress for de ansatte og er bra for beboerne på sykehjem. 

Lenkeblokk Icon Les forskningsartikkelen her

Kari Ingstad,førsteamanuensis ved Nord Universitet, og Nina Amble, professor/dr. philos ved OsloMet / HiOA, har og skrevet en artikkel for tidsskriftet Sykepleien om helgearbeid og heltidskultur. 

Lenkeblokk Icon Les artikkelen i Sykepleien her

Nina Amble har evaluert 3+3 ordningen i Harstad kommune. 

Lenkeblokk Icon Rapport som evaluerer 3+3 turnus i Harstad

Kari Ingstad har skrevet om prosjektet «Fast, men vikar»  i Levanger og Verdal kommune, hvor det ses på hvordan ansatte som arbeider i vikarpool, og ledere som administrerer dette, opplever denne ordningen. 

Lenkeblokk Icon Innovasjon i turnus Vikarpool – ikke optimalt, men bedre enn en 18 prosents stilling

Kari Ingstad og Elin Kvande har sett på hvordan hel- og deltidsansatte sykepleiere i sykehjem opplever arbeidsvilkårene.

Lenkeblokk Icon Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid?

PAI/statistikk/ fakta
KS produserer statistikk over omfang og utvikling i heltidsarbeid og stillingsstørrelser. I tillegg utgir KS en egen Arbeidsgivermonitor, hvor heltid/deltid er tema. Her har vi samlet aktuell statistikk og fakta som kan være relevant i arbeidet lokalt. Det kan også bestilles egne data gjennom KS Statistikkpakke.

Del 3 - Heltid/Deltid
Stillingsstørrelsene øker
Statistikkpakken

KS arbeidsgivermonitor beskriver arbeidsgiverpolitiske tema og utfordringer i kommunesektoren. Monitoren er basert på PAI- data og egen undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn.

Arbeidsgivermonitoren
Majoriteten har innsatsen for heltidskultur forankret politisk

I 2014 hadde Arbeidsgivermonitoren et eget dypdykk om heltidskultur. Det finner du her:

Dypdykk 2014: Heltidskultur