Les mer om utdanningen og søk

Lenkeblokk Icon Trykk på lenka

KS og Helseforetakene tilbyr lederprogram for toppledere i helsetjenesten i Norge.

Programmet vil gi deg økte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til samfunns- og samspillsforståelse, organisasjonsforståelse og personlig lederskap innen strategisk ledelse, identitet og kultur, strategisk innovasjon og omstilling. Søknadsfrist er 12. april.

Målgruppen er ledere på strategisk nivå, kommunalsjefer/kommunaldirektører eller helsesjefer innen helse- og omsorgssektoren og tilsvarende ledernivå i spesialisthelsetjenesten. Det tas opp 40 kandidater hvert år, fordelt med 20 deltakere fra spesialisthelsetjenesten og 20 deltakere fra kommunehelsetjenesten.

Tidligere deltakere gir programmet særdeles gode tilbakemeldinger både på det faglige innholdet, samarbeidet og å bygge nettverk og samspill på tvers med felles utfordringer.    

Programmet gir 30 studiepoeng på masternivå, og er et samarbeid mellom KS og de regionale helseforetakene. Handelshøyskolen BI er ansvarlige for gjennomføringen av programmet.

- Det er viktig at deltakerne kommer fra hele landet for å sikre geografisk spredning og en god match mellom deltagerne, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS.

Lederne vil gjennom programmet jobbe i mindre team på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten med å utvikle og teste løsninger basert på nyere forskning og samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

- Nye krav i helsetjenesten setter nye krav til oss som ledere. Topplederprogrammet har gitt gode muligheter til å bli kjent på tvers av kommuner og sykehus. Dette har gitt oss innsikt i hverandres ståsted, og et nettverk på tvers av regioner. Jeg tror den samspillsforståelsen og utviklingsmulighetene blir utrolig viktig i tiden fremover, sier tidligere deltaker Trude Wikdahl som er kommunalsjef i Stjørdal kommune.

Programmet går over ett år - med seks samlinger, hver på tre dager.

Tema for samlingene er:

1: Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse- og omsorgssektoren

2: Ledelse på tvers og organisering for samarbeid

3: Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi

4: Helseøkonomi, teknologi og endring

5: Gjennomføring og kvalitet

6: Kommunikasjon og helhetlig styring

Studieavgiften dekkes av deltakerne. Kommunale deltakere kan søke OU-midler fra KS til delfinansiering av studiekostnaden.

Topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Det tilbys 40 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år. 20 av disse kommer fra spesialisthelsetjenesten, og 20 kommer fra kommunehelsetjenesten. Deltakerne kommer fra hele landet for å sikre geografisk spredning og arenaer for samarbeid mellom topplederne. KS og de regionale helseforetakene vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse og opptaket av deltakerne til Topplederprogrammet. Programmet har seks moduler som går over ett år.