Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå. Søknadsfristen er 15. april 2019. Det er BI som har ansvaret for gjennomføringen av utdanningen.

– Kommunale ledere som har deltatt er svært fornøyde, sier Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk.

Dette viser også tilbakemeldingene fra Rambøll, som har evaluert utdanningen.

Studentene sier at læringsutbytte er svært godt og at utdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, bedre i stand til å inspirere til innovasjon og utvikling og styrker gjennomføringskraften.

Deltakerne kommer fra hele landet og representerer ulike yrker, inkludert tannhelsetjenesten

– Helse- og omsorgssektoren står overfor utfordringer med krav om innovasjon, effektivisering og brukerinnflytelse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for nyskaping og utvikling. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en gylden mulighet til å videreutvikle din lederkompetanse sammen med kolleger fra hele landet, sier Anne Cathrine Hjertaas.

Målgruppen for programmet er enhets og virksomhetsledere i kommunesektorene, inkludert ledere i tannhelsetjenesten.

Ledergrupper i kommunen og i regionen vil ha stort utbytte av å delta sammen.

Helselederutdanningen tilbys i 2019 i Oslo (tre klasser) og i Bergen (en klasse).

Utdanningen går over ett år - seks samlinger á tre dager. Tema for samlingene er:
Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
Samling 6: Jus, internkontroll og etikk

Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune. Det er mulig å søke om reisetilskudd fra KS.

Les mer informasjon om utdanningen (folder i pdf-format)

Les mer om utdanningen og søk (lenke til søknad på slutten av artikkelen)