På seminaret og påfølgende fagsesjoner får du mulighet til å møte andre ledere, HR-ansvarlige og medarbeidere innen kommunal- og offentlig sektor som er opptatt av og engasjert i 10-FAKTOR.
I dag er det 269 kommuner som benytter 10-FAKTOR som sin medarbeiderundersøkelse. 

Utvikle ferdigheter innen ledelse

Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, åpner seminaret.
Anders Dysvik, professor i organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI, holder foredrag om nøkkelen til mestringsorientert ledelse, og hvordan deltakerne kan utvikle sine ferdigheter innen ledelse for å få medarbeiderne til å lykkes.
Dysvik er involvert i forskning samarbeidsprosjekter med en rekke norske og internasjonale organisasjoner.

På seminaret vil også 10-FAKTORS nye nettsider lanseres. 

Etter lunsj settes det opp tre fagsesjoner:

  • Fase 1 «Forberedelser og forankring» ved Hanne Børrestuen fra KS
  • Fase 2 «Gjennomføring» ved Ingjerd Aastad fra KS-Konsulent
  • Fase 3 «Oppfølging» ved Pål Tangaard, forfatter av boken: «Oppfølging av 10-FAKTOR Metoder og verktøy.»

Du velger den sesjonen som passer best for deg og din organisasjon.

Lenkeblokk Icon Les mer om seminaret og meld deg på her: