Se opptak fra Arbeidslivskonferansen her:

 - KS og partene i arbeidslivet drøfter stadig hvordan teknologiske endringer vil påvirke sysselsettingen i Norge fremover. Det samme er regjeringen opptatt av, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen da hun åpnet Arbeidslivskonferansen 2017.

- For kommunal sektor tror jeg spørsmålet må drøftes i sammenheng med den demografiske utviklingen. Automatisering og digitalisering kan vise seg å være avgjørende for å ha nok arbeidstagere til å kunne løse samfunnsoppgavene fremover, sa Helgesen i sin innledning til konferansen: Digitalisering er ledelse.

Programmet for konferansen finner du her

340 personer deltok på den fullsatte Arbeidslivskonferansen 2017 på Scandic hotell 26. september 2017. Flere kommuner ga på konferansen eksempler på hvordan sektoren kan være smarte utviklere.

Her finner du presentasjoner fra konferansen.

Arbeidsgivermonitoren ble lansert
På konferansen ble Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017 lansert. Den beskriver tilstanden og utviklingen innen utvalgte arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner.

- Resultatene fra Arbeidsgivermonitoren kan tolkes som at kommunesektoren er utålmodig – en utålmodighet som skyldes at ambisjonsnivået om å tilby best mulig tjenester er svært høyt. For å klare det, må oppgavene løses på nye smarte og bærekraftige måter. Derfor prioriterer kommunesektoren innovasjon og digitalisering høyt, sa Gunn Marit Helgesen.

Her finner du arbeidsgivermonitoren.

Teknologi må bidra til innovasjon
Digitaliseringen fører til at organisasjoner må utvikle nye kulturer. Tore Hillestad, programdirektør ved NHH og en av hovedinnlederne på konferansen, pekte på behovet for å utvikle organisasjonskulturer som gjør at folk kan være nysgjerrige på hvordan ny teknologi kan bidra til økt verdiskaping og innovasjon:

- Vi må gå bort fra etablerte måter å løse oppgaver på og skape verdi. Dette er lettere sagt enn gjort, og det stiller spesielle krav til ledere som kulturelle arkitekter, sa han.

Tore Hillestad, dr.oecon. fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Foto: KS

Digitalisering kan gi økt verdi
Ifølge Urd Berntsen, seniorrådgiver i Rådmannens stab i Arendal kommune, og en av innlederne på konferansen, vil digitalisering ha liten eller ingen effekt uten god ledelse.- Å ha et klart mål, en god strategi og ledere som både motiverer, veileder og presser litt på er viktig. Da kan digitalisering gi økt kvalitet på tjenestene, økt effektivitet og gi ledere mer tid til ledelse, sa Urd Berntsen (bildet over).

Nyhetsdirektør i NRK Alexandra Beverfjord snakket om det digitale skiftet i mediebransjen på Arbeidslivskonferansen 2017.  

På arbeidslivskonferansen deltok blant andre:

  • Foredragsholder og forfatter Mia Törnblom som ga et morsomt og erfarent blikk på store omstillingsprosesser krever av deg som leder.
  • Nyhetsdirektør i NRK Alexandra Beverfjord som snakket om NRKs reise og det å møte publikum på nye flater
  • Divisjonsdirektør i HR i DNB, Anne Sigrun Moen, som hadde et skarpt blikk på hva som skjer når digitalisering og økt innovasjonstakt møter tradisjonell bank.
  • Eksempler fra Drammen kommune, Telemark fylkeskommune, Bærum kommune og Arendal kommune.
  • Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og administrerende direktør Lasse Hansen