KS Kommunesektorens organisasjon deltok i debatt om heltidskultur og likestilling med vekt på Tørn.
I panelet satt statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Maria Schumacher Wahlberg, forsker i Forskningsstiftelsen Fafo Leif Moland, tillitsvalgt i Handel og Kontor i Norge Fawsi Adel og KS.

Konferansen ble åpnet av statsråd for kultur og likestilling Anette Trettebergstuen. 

Opptak av konferansen kan du se her: https://www.regjeringen.no/.../nasjonal.../id2962145/