Søknadsfristen er 6. mai 2019.

Digitaliseringen i arbeidslivet innebærer at arbeidsoppgavene endres, og at nye arbeidsoppgaver og nye jobber oppstår. Digital omstilling krever kompetanse både hos ledere og ansatte.

Utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Målet for denne tilskuddsordningen er;

  • Å utvikle flere arbeidsrelevante videreutdanningstilbud innenfor digital kompetanse for virksomheter og enkeltpersoner.
  • Å stimulerer til økt samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet om å utvikle videreutdanningstilbud.

Kommuner kan søke om midler dersom de inngår i en klynge eller sammenslutning med private virksomheter.

Lenkeblokk Icon Les mer på Kompetanse Norges nettsider