Målgruppen for utdanningen er ledere av teambaserte fastlegepraksiser og leger ved øvrige fastlegekontorer. Kurset er under godkjenning av Legeforeningens valgfrie kurs innen ASA- spesialiteter.

Helsedirektoratet har fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet og har i denne anskaffelsen samarbeidet med KS og Den norske legeforening. 

Lederkurs for allmennleger består av ti temaer fordelt på syv moduler. Modul 1 gjennomføres over to dager med fysisk samling på BI i Nydalen, mens de resterende seks samlingene gjennomføres digitalt.

Utnyttelse av ressurser blir viktig

Målet er å utvikle en systematisk, god og trygg ledelse i og av teambaserte fastlegepraksiser. For å kunne møte de demografiske endringene i samfunnet, og en økning i antall eldre og yngre brukere med komplekse og sammensatt behov, krever at tjenestene må gjennomgå store endringer, og ledelse og god utnyttelse av ressurser blir viktig.

Tema du her vil lære mer om, er perspektiv på ledelse, organisasjonskultutur og læring, teknologi og nye måter å arbeide på, og hvordan bygge et mestringsklima og håndtere endring og konflikter.

Lederkurset skal bidra til å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene.

Sentralt tiltak i handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024, har som formål å utvikle en teamorganisert tjeneste, og styrke lederkompetansen.

Mer info her

Les mer her og søk på studiet