Drøyt 800 flere søkere hadde fått godkjent lærekontrakt i slutten av august, sammenliknet med samme tid i fjor, viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet. Det utgjør over 44 prosent av søkerne, og det vil si at over 11.000 elever har fått godkjente lærekontrakter. Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike deler av landet. 
- Vi er fornøyde med at antallet som får lærekontrakt øker, men vi ønsker at dette tallet skal bli enda høyere, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Innen helse- og oppvekstfagene, hvor kommunesektoren har absolutt flest læreplasser, har nå nær 40 prosent av søkerne fått en lærekontrakt.

Stort behov i sektoren
- Vi vet av erfaring at mange av søkerne får lærekontrakter på plass utover høsten. Det er viktig både fordi kommunesektoren har et stort behov for kompetanse særlig innen helse og omsorgstjenestene framover, men også fordi det gir ungdom en mulighet til å fullføre til fagbrev, sier Tor Arne Gangsø.

Kommunesektoren står overfor utfordringer når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Sektoren er samtidig en viktig arena for fagutdanning. KS har over tid bidratt til tiltak som stimulerer arbeidsgivere til å ta inn flere lærlinger og som bidrar til at flere voksne ansatte kvalifiserer seg til fagarbeidere. KS vil i denne tariffperioden sette av inntil 30 millioner til dette, og midlene som stilles til disposisjon er ubenyttede OU-midler. Søknadsfristen er 1. oktober.