Erfaringskonferansen for prosjektet «Digital kompetanse i kommunene» arrangeres 21. november i Oslo av KS, KMD, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne.

I tillegg til erfaringer fra blant annet Sandnes og Porsanger kommune, møter vi også innledere som deler sine perspektiv på arbeid med digital transformasjon. Blant andre kommer:

 • Læring på arbeidsplassen og bruk av læringsteknologi  
  Kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet med plattformer og kunstig intelligens gir nye muligheter for mer læring og kompetansedeling på arbeidsplassen.Ved Arne Krokan, (dr. polit.) professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved NTNU.

 • Hvordan gjennomføre et felles digitalt kompteanseløft for alle kommuner i Trøndelag?
  Ved Eirin Folde, prosjektleder Kompetanseløft Trøndelag

 • Fordeler ved partssamarbeid i digitale omstillingsprosesser
  Ved Listbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF

 • Radikal omstilling av Deichmanske hovedbibliotek som flytter inn i nytt bygg i Bjørvika våren 2020
  Ved Knut Skansen, etatsdirektør for Deichmanske bibliotek

Om prosjektet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.
Hensikten med det partsbaserte samarbeidsprosjektet  er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Omlag 70 deltaker kommuner har i perioden januar 2018 til desember 2019 jobbet med temaer og deltatt på ulike møteplasser der blant annet følgende tema har vært drøftet:

 • Hvilke nye kompetanser og ferdigheter må kommunens medarbeidere og ledere tilegne seg i det nye arbeidslivet?
 • Hvilke nye muligheter gir digitalisering for å kunne utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester?
 • Hvordan sikre involvering og forankring av medarbeider gjennom lokalt partssamarbeid?