Erfaringskonferansen for prosjektet «Digital kompetanse i kommunene» arrangeres 21. november i Oslo av KS, KMD, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne.

I tillegg til erfaringer fra blant annet Sandnes og Porsanger kommune, møter vi også innledere som deler sine perspektiv på arbeid med digital transformasjon. Blant andre kommer:

 • Læring på arbeidsplassen og bruk av læringsteknologi  
  Kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet med plattformer og kunstig intelligens gir nye muligheter for mer læring og kompetansedeling på arbeidsplassen.Ved Arne Krokan, (dr. polit.) professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved NTNU.

  Lenkeblokk Icon Se innlegget her
 • Hvordan gjennomføre et felles digitalt kompteanseløft for alle kommuner i Trøndelag?
  Ved Eirin Folde, prosjektleder Kompetanseløft Trøndelag

 • Fordeler ved partssamarbeid i digitale omstillingsprosesser
  Ved Listbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF

  Lenkeblokk Icon Se innlegget her
 • Radikal omstilling av Deichmanske hovedbibliotek som flytter inn i nytt bygg i Bjørvika våren 2020
  Ved Knut Skansen, etatsdirektør for Deichmanske bibliotek

  Lenkeblokk Icon Se innlegget her

Om prosjektet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.
Hensikten med det partsbaserte samarbeidsprosjektet  er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Omlag 70 deltaker kommuner har i perioden januar 2018 til desember 2019 jobbet med temaer og deltatt på ulike møteplasser der blant annet følgende tema har vært drøftet:

 • Hvilke nye kompetanser og ferdigheter må kommunens medarbeidere og ledere tilegne seg i det nye arbeidslivet?
 • Hvilke nye muligheter gir digitalisering for å kunne utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester?
 • Hvordan sikre involvering og forankring av medarbeider gjennom lokalt partssamarbeid?

Se flere innlegg her:

Lenkeblokk Icon Se innleggg av Monica Mæland her Lenkeblokk Icon Se innlegg av Ida Aalen her Lenkeblokk Icon Se innlegg av Sandnes Kommune her Lenkeblokk Icon Se innlegg om kommunene her Lenkeblokk Icon Se innlegg fra paneldebatten her