- Nå får flere unge som søker en læreplass. Det viser at felles innsats gir resultat. Det er svært positivt at kommunesektoren stadig sikrer flere læreplasser, og samfunnskontrakten er et viktig verktøy i dette arbeidet, sier direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø.  

Denne uka har det vært møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd der Samfunnskontrakt for flere læreplasser var et av temaene som ble tatt opp. KS deltok på møtet med Tor Arne Gangsø.

Tre av fire fikk lærekontrakt

Antall godkjente lærekontrakter har økt med 22 prosent fra 2011 til 2018 i kommunesektoren. Samtidig har antallet søkere til læreplass økt med 19 prosent. Den største økningen finner vi innen utdanningsprogrammene helse og oppvekst, service og samferdsel, bygg og anleggsteknikk og elektrofag. Ved utgangen av 2018 hadde 74 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

Landstinget i KS har satt et mål om to lærlinger per 1000 innbyggere per år. I 15 fylker har nå kommunesektoren mer enn 1,6 lærlinger per 1000 innbyggere, og i syv fylker har kommunal sektor mer enn to lærlinger per 1000 innbyggere. (Status kommune 2019)

Stiller høye krav

- Det er veldig positivt at statistikk og kunnskapsgrunnlag  stadig blir bedre. Selv om vi nå vet mye om hvem som sliter med å få læreplass, er det viktig å finne ut mer om hvilke grep som skal til for å hjelpe dem. Det vil også bidra til å nyansere diskusjoner om hvem som er kvalifisert og ikke. Vi ser at lærebedriftene ofte stiller høyere krav enn det kanskje både skole og elever forventer. Kravene stilles ofte for å ivareta krav til sikkerhet og produksjon. Vi kommer ikke utenom krav, men kanskje er det for lite dialog om disse, sier Tor Arne Gangsø.

Synliggjør gevinstene

KS har nettopp lansert «Utenfor-regnskapet» som synliggjør gevinster av forebygging.
-Til nå har det ikke vært så lett å tallfeste lønnsomheten, men med dette nye verktøyet har vi mulighet til å vise hva investering i forebygging betyr i kroner og ører. Det vil også kunne være et verktøy som synliggjør gevinstene ved å øke samarbeidet for å få elever gjennom fagopplæring – både i skole og lærebedrift, sier Gangsø.

For kommunesektoren, og trolig også andre større virksomheter, er det et potensial for å ta inn flere lærlinger i flere lærefag.
- Vi ser her at kommunesektoren både blir mer bevisst sitt ansvar for å bidra til at ungdom fullfører, og samtidig at kommuner ser lærlinger i sammenheng med rekrutteringsutfordringer framover, avslutter Tor Arne Gangsø.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser - Notat til møte i ALPR 2019.pdf