Endringer på arbeidsmarkedet, blant annet som følge av hurtig teknologisk utvikling, stiller økte krav til både arbeidstakere og arbeidsgivere. En konsekvens av den raske utviklingen er at samfunnet vil være tjent med å bruke mer ressurser på livslang læring. For å sikre at samfunnet møter det økte behovet for livslang læring, er det viktig med et system for etter- og videreutdanning med tilstrekkelig og bærekraftig finansiering.

På dette frokostseminaret legger Samfunnsøkonomisk analyse fram en KS-bestilt rapport om finansiering av etter- og videreutdanning i kommunesektoren. Simen Markussen, som har ledet Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, vil kommentere temaet med bakgrunn i utvalgets arbeid. Kommentar blir det også fra Ragnhild Lied, leder av Unio.

Seminaret vil videre rette fokus mot samarbeid om etter- og videreutdanning mellom kommuner og universitet- og høyskolesektoren. Fra Trondheim kommune kommer Kristian Mjøen, prosjektleder for «Universitetskommune 3.0».

Arrangementet er gratis og sendes også direkte på nett. 

Det serveres frokost fra kl. 8.00.

Påmelding her.

Tid: Fredag 21. juni, kl. 8.30–10.00 (frokost serveres fra kl. 8.00)

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, møterom Tjuvholmen 

 Program:

  • KS ønsker velkommen
  • Innledning v/Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • Samfunnsøkonomisk analyse legger fram rapporten «Finansiering av etter- og videreutdanning i kommunesektoren» v/Markus Gyene
  • Kommentar fra Simen Markussen, leder av Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning
  • Kommentar fra Unio v/Ragnhild Lied
  • Trondheim kommune om «Universitetskommune 3.0» v/Kristian Mjøen
  • Samtale med deltakerne
  • Spørsmål fra salen
  • Avslutning