Konferansen i år foregikk både på Clarion hotel Oslo og i Gamle banken på Lillehammer samtidig.

Flere opptak fra konferansen blir lagt ut fortløpende: 

Lenkeblokk Icon Loveleen Rihel Brenna Lenkeblokk Icon Arne Carlsen Lenkeblokk Icon Johan Kaggestad Lenkeblokk Icon Steinar Holden Lenkeblokk Icon Hallgrim Rogn Lenkeblokk Icon Gustaf Josefsson Tadaa Lenkeblokk Icon Kari Østerud Lenkeblokk Icon Lise Kristoffersen Lenkeblokk Icon Grethe Olsbye Lenkeblokk Icon Lizzie Ruud Thorkildsen Lenkeblokk Icon Gro Bentsen og Siv Bekkvang Stengrundet Lenkeblokk Icon Kristin Juland Møller Lenkeblokk Icon Kari Bech Moen Lenkeblokk Icon Lasse Hansen

- Det er nødvendig å endre noen holdninger hvis vi skal kunne opprettholde et velfungerende arbeidsliv i fremtiden og ha mulighet til å tilby et høyt nivå på tjenestene samtidig som vi vil møte trangere kommuneøkonomi, få flere eldre, oppleve fraflytting og endrede krav til kompetanse, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

På Arbeidslivskonferansen ønsket KS å knuse noen myter om hva det vil si å være «eldre» i arbeidslivet i 2019 og i årene som kommer. Derfor spurte vi blant annet:

  • Hva slags ledelse trenger vi for å få det beste ut av et større aldersmangfold på arbeidsplassene? Trenger lederne en annen kompetanse?
  • Hva sier de yngre arbeidstakerne – er dagens ordninger holdbare, eller er vi i ferd med å rigge oss til for et arbeidsliv som ikke er bæredyktig for framtidens aldrende befolkning?
  • Hvilke dilemmaer oppstår for arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av ny tjenestepensjon og diskusjonen rundt aldersgrenser? Hvilke virkemidler trenger vi for at arbeidslivet skal bli mer aldringsvennlig - må vi tenke helt nytt?
  • Jobber vi på den mest effektive måten med læring og kompetanseutvikling? Hvordan sørger vi for at arbeidstakerne lærer noe nytt gjennom hele arbeidslivet?
  • Hvordan kan ny teknologi og nye former for organisering brukes for at vi skal få et aldringsvennlig arbeidsliv i årene framover?

For å svare på noen av disse spørsmålene og delta i debatt kom blant annet:

  • Loveleen Rihel Brenna, forretningsutvikler, forfatter, og daglig leder for Seema AS, et selskap engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling
  • Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk hvor hun er spesielt opptatt av å synliggjøre at seniorene er en verdifull ressurs for både samfunns- og arbeidsliv.
  • Gustaf Josefsson Tadaa, en av Sveriges mest populære foredragsholdere på temaene digital transformasjon og menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser av rask teknologisk utvikling
  • Johan Kaggestad, norsk idrettstrener og kjent som ekspertkommentator for TV 2, spesielt i forbindelse med Tour de France. Kaggestad er utdannet diplomøkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt.

Færre skal sørge for flere

I dag er vi litt over 4 personer i arbeidsfør alder per person over 67 år. I 2060 vil vi være ca. 2,5 per person over 67 år. Det blir altså færre som skal forsørge flere. Samtidig som befolkningen eldes blir det mindre rom for økt bruk av oljeinntekter fremover. Etter hvert ventes det at utgiftene vokser raskere enn inntektene, selv uten videre utbygging av de offentlige velferdstjenestene, og vi får et inndekningsbehov. I perspektivmeldingen, hvor regjeringen presenterer fremtidens utfordringer for landet og strategier for å møte dem, ble dette anslått til 5 milliarder kroner hvert år etter 2030.

Trenger vi nye virkemidler?

Analyser fra Senter for seniorpolitikk (SSP) viser at dersom den gjennomsnittlige avgangsalderen i Norge øker med ett år, gir det en samfunnsmessig gevinst på 40 milliarder kroner i året. Men har vi de rette incentivene for at folk skal ønske å være yrkesaktive lenger? Bør vi tenke nytt om virkemidler?
Samtidig vet vi at arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økte krav til kompetanse og relevans. I regjeringens nye plattform står det at de vil føre en kompetansepolitikk som bidrar til å gi befolkningen den kunnskapen og ferdighetene de trenger for at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet.

Konferansen i år foregikk både på Clarion hotel Oslo og i Gamle banken på Lillehammer.

Lenkeblokk Icon Les mer om Arbeidslivskonferansen 2019 her: