Samlingen startet med at Modum og Kongsvinger kommuner fortalte fra kick-offs de har hatt. Videre gikk turen til Sarpsborg hvor vi fikk høre om nettverk de har etablert for mentorene og et samarbeidsnettverk på tvers av Østfoldskommunene. Tønsberg delte tips med oss om hvordan lage og bruke en kommunikasjonsplan. Dette kan bli et nyttig verktøy for deltakerne som nå skal starte på arbeidet med å spre mentorprogrammet til resten av kommunen!

Dagens eksterne innlegg var det Kjell Arne Røvik fra Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet som sto for. Røvik har jobbet mye med implementering og han ga oss mange nyttige tips.

Som seg hør og bør var det flere gruppearbeid under samlingen.