Prosjektet er en del av Inkluderingsdugnaden og er et samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet og NAV.

- Målet med satsingen er å inkludere flere som står utenfor i arbeidslivet gjennom målrettet rekruttering og tett kontakt med virksomheten. Vi har tro på at dette prosjektet vil bidra til at flere kommer i jobb, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS.  

Bedre matching og formidling

«Vi inkluderer» bygger på metodikk og erfaringer fra inkluderingsprosjekter fra både privat og offentlig sektor: Ringer i Vannet, Springbrett, Loop og Menn i helse med flere. Ved å bidra til å dekke arbeidsgivers rekrutteringsbehov, bedre matching og formidling av arbeidssøkere til ledige jobber, og målrettet bruk av NAVs virkemidler, er målet at flere skal komme i lønnet arbeid. I tillegg skal prosjektet gi NAV økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester.
- Vi lykkes bedre med inkludering dersom vi tar utgangspunkt i virksomhetens behov for arbeidskraft, sier Hjertaas.

Alle tar del

Prosjektet er avgrenset til tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo, og varer i to år.
- KS, som den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor, er glad for å ta del i inkluderingsdugnaden, og i samarbeidet «Vi inkluderer». Det er en styrke at hele arbeidslivet tar del i et slikt prosjekt. Vi har alle noe å lære av hverandre. Alle har erfaringer og kunnskap om hva som skal til for å lykkes med å få flere  inn arbeidslivet. KS håper vi i løpet av de to årene prosjektet varer vil høste gode erfaringer, og ikke minst at vi lykkes med å få flere personer inn i jobb, både i privat og offentlig sektor, avslutter Hjertaas