Årets erfaringskonferanse, IA-ledelse 2019, er en arena der du og din kommune både får påfyll og kan dele egne erfaringer.

- På erfaringskonferansen 11. – 12. februar ser vi nærmere på hva den nye IA-avtalen vil bety for kommunal sektor framover. Det er fortsatt et arbeid som skal gjøres med å spisse innsatsen og virkemidlene inn mot spesifikke utfordringer i ulike bransjer og sektorer, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Lenkeblokk Icon Meld deg på her:

Får høre gode eksempler fra sektoren
Hjertaas viser til at den innsatsen som er gjort i NED-kommunene gir verdifull kunnskap og erfaring som det er viktig å bygge videre på i arbeidet med å redusere fravær og frafall i sektoren. På konferansen får vi høre eksempler på godt sykefraværsarbeid både innen ledelse, forebyggende innsats og tett oppfølging av sykmeldte.

Toppledere både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden vil formidle nyheter fra den nye IA-avtalen og konsekvenser av avtalen for kommunal sektor. Forskere fra FAFO og Agenda Kaupang vil gi innblikk i hva ledere som lykkes med å holde fraværet nede gjør, og hvordan kommunene kan dyrke fram gode ledere.
Kommunene Bærum, Elverum, Oppegård og Steinkjer forteller hvordan de på ulike måter har jobbet med sykefraværet og lykkes med det.

NED-satsingen gir resultater
Den nye IA-avtalen har som mål å redusere sykefravær og frafall gjennom to hovedinnsatser; forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange, gjentagende og hyppige sykefravær. 

Siden 2016 har om lag 75 kommuner fått drahjelp fra KS og NAV for å få ned sykefraværet. Mange av disse er store kommuner som har hatt et høyt fravær over tid. Innsatsen gir gode resultater i de fleste NED-kommunene. De har tatt i bruk ny kunnskap og gode verktøy for blant annet ledere og tillitsvalgte der kjernen er mestringsorientert ledelse, forebyggende arbeidsmiljø og tett oppfølging av sykemeldte. Flere av disse kommunene kommer til konferansen for å dele av sine erfaringer og fortelle om hvordan de kom fram til dette resultatet.