Møtet var en oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad, med statsministeren, flere statsråder og representanter for partene i arbeidslivet blant deltakerne. Målgruppen for inkluderingsdugnaden er personer som står utenfor arbeidslivet, for eksempel på grunn av hull i CV-en, sykdom, funksjonsnedsettelser eller annet. Flere skal komme i arbeid ved at tersklene til arbeidslivet bygges ned gjennom målrettet satsing på arbeid og psykisk helseoppfølging, samt bedre muligheter for opplæring.

Viktigheten av folks tilknytning til arbeid var også et sentralt budskap i statsministerens åpningstale -både for muligheten til selvforsørgelse, tilhørighet, trygghet og helse – men også som grunnlag for verdiskapning og bærekraft i velferdssamfunnet.

- Kommunene har jobbet med inkludering lenge før inkluderingsdugnaden ble lansert, sa Tor Arne Gangsø i den påfølgende paneldebatten. Dette er også helt nødvendig om kommunene skal få den arbeidskraften de trenger for å løse oppgavene framover. Samtidig er ikke kommunene tjent med at folk faller utenfor samfunns- og arbeidsliv.

- Selv om kommunene allerede gjør mye kan vi ikke lene oss tilbake og tenke at jobben nå er gjort. Dette er et kontinuerlig arbeid som bare vil bli viktigere i tiden vi går inn i. Kompetanse er avgjørende for kommunene - samtidig må vi se om vi kan gjøre mer for å sørge for at personer som allerede er i lokalsamfunnet kan få tilført nødvendig kompetanse og dermed bli en ressurs for kommunene. Prosjektet Menn i Helse er et glimrende eksempel på sistnevnte, konkluderer Gangsø.