Disse nettsidene er et resultat av et FoU-prosjekt der forskerne undersøkte hvordan kommunesektoren kan rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet til ordinære jobber i kommunene. Kvalifikasjonsprinsippet ser ut til å stå i veien for å rekruttere inn flere, men er det muligheter for å få det til allikevel?

Gjennomført som en innovasjonsprosess

Prosjektet ble gjennomført som en innovasjonsprosess med deltakende kommuner og organisasjoner. Det ble utført fra januar til oktober 2018, og kartla også smarte løsninger som er utviklet av ulike kommuner.

Å stå utenfor arbeidslivet har store individuelle konsekvenser, og det rammer samfunnets verdi­skapning. Å ha en meningsfull hverdag gjennom arbeid og aktivitet er avgjørende for den enkeltes tilhørighet og egenverdi. Det ligger en betydelig samfunnsgevinst i å hente flere inn på arbeidsmarkedet.

Kommunesektoren som arbeidsplass er inkluderende. Kommunene strekker seg langt for å tilrettelegge for at egne ansatte kan stå i jobb, og tar ansvar for arbeidspraksisplasser og annen opplæring. Mange kommuner gjør en stor innsats i å tilrettelegge for arbeidsutprøving for personer som står utenfor arbeidslivet. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at disse personene kommer seg i jobb i kommunen. 

Mer inkludering og mindre utenforskap

Målet med prosjektet har vært å få anvendbar kunnskap om hvordan kommunene, som arbeidsgivere, gjennom rekruttering kan bidra til mer inkludering og mindre utenforskap, og på samme tid få tilgang til tiltrengt arbeidskraft. Prosjektet har vært lagt opp som et innovasjonsløp i samarbeid med et utvalg kommuner. Erfaringene fra innovasjonsprosessen ligger til grunn for en anvendbar metodikk for å rekruttere personer som står på utsiden av arbeidslivet inn i ordinære stillinger i kommunal sektor.

Agenda Kaupang gjennomførte prosjektet i samarbeid med Innoco. Prosjektleder hos Agenda Kaupang var Inger Hegna, mens fagansvarlig i KS var Siri Klevstrand.