Inn i jobb er enda et KS-initiativ som treffer "spot on" på problemstillinger i vår kommune.

Martin Benestad Vestergaard, prosjektleder, Kommunen som arbeidsgiver, Flere i arbeid, Kristiansand kommune

I de fleste lokalsamfunn er kommunen den største arbeidsplassen. I årene som kommer vil vi bli færre arbeidstakere som skal levere stadig flere tjenester til innbyggerne. Skal fremtidens kommune være sterk og bærekraftig, må vi aktivt gjøre noe for å motvirke ungt utenforskap og sikre nok arbeidskraft til å løfte fremtidens tjenester. 

I Inn i jobb-nettverket jobber vi med unge i egen kommune som av ulike årsaker har vanskelig med å få fotfeste i arbeidslivet. KS legger til rette for at din kommune finner sin vei til å rekruttere ungdommer til de yrkene hvor kommunen har eller vil få et behov for arbeidskraft.  

Er din kommune interessert i å være med? Les mer om innholdet og hvem vi forventer deltar fra kommunen samt påmelding:

Lenkeblokk Icon Bli med på Inn i jobb-nettverk våren 2024

Les mer på KS sine hjemmesider Inn i jobb 

Bli med på informasjonsmøte 21. november 2023 kl. 09.00-10.00. Meld deg på.  

Ulike veier til kvalifisering

Veien til jobb krever kvalifisering. Kommunene som i dag er i nettverket, har ulike strategier for å få de unge kvalifisert til å kunne løse oppgavene. Noen legger opp til løp mot fagbrev over flere år, slik som helsehuset i Lyngdal. Andre ansetter de unge og kvalifiserer de underveis, som Sander i Grimstad er et eksempel på.