IA-bransjeprogram sykehjem er en verdifull satsning, og viser vårt engasjement for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

En ny måte å jobbe med arbeidsmiljø i sykehjem

Oss og vårt er skreddersydd for sykehjem, og handler om å jobbe strukturert med å utvikle eget arbeidsmiljø. Verktøyet er enkelt å bruke, og skal aktivere HMS-gruppen i å gjennomføre en samskapende prosess med resten av personalet. Prosessen har fem faser, og involverer de ansatte for å finne lokale løsninger som bedrer deres egen arbeidshverdag. Verkstedene hjelper virksomheten eller avdelingen å identifisere utfordringer i eget arbeidsmiljø, og skape og prøve ut løsninger sammen. Resultatet er lokalt utviklede og forankrede løsninger, som treffer utfordringene medarbeiderne selv synes er viktige å ta tak i.

Oss og vårt bygger på metoder fra tjenestedesign og er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk utprøving i ti ulike sykehjem.

Et verneombud som deltok i utviklingen sier det slik: “Å høre hvordan sykepleiere ser på ting versus hvordan helsefagarbeiderere og vikarer og andre ser på ting, det er nyttig. Det har bidratt til at vi har hatt mer fokus på god kommunikasjon og riktig kommunikasjon sånn at folk skal forstå hvorfor oppgavene er fordelt slik de er.”

En sykehjemsleder beskriver det slik: “Vi jobber ryddigere og mer målrettet. Mindre impulsiv innføring av ting man synes er smart.”

Les mer om og last ned verktøyet Oss og vårt

Bli med på opplæring

IA-bransjeprogram sykehjem inviterer til praktisk opplæring i bruk av verktøyet. Du får en innføring i prosessen og metodene, og trener på å gjennomføre det. Vi kaller det "train the trainer", og deltakerne vil få ny kunnskap om sykehjemsbransjen, innsikt i endring og utvikling og mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter og læring innenfor prosessarbeid.

Meld deg på Train the trainer Oss og vårt med oppstart 9. januar

Opplæringen består av tre digitale møter: et oppstartsmøte og to veiledningsmøter hvor deltakere kan dele erfaringer, stille spørsmål og få veiledning.

  • Tirsdag 9. januar kl 9-11: Oppstartsmøte
  • Tirsdag 20. februar kl 9-11: Veiledningsmøte
  • Tirsdag 30. april kl 9-11: Veiledningsmøte

blobid1.png

Tidligere deltakere i Train the trainer – Oss og vårt trekker frem disse læringsutbyttene:
"Det var nyttig med med erfaringsutbytte fra de som er kommet lenger i prosessen eller har vært med tidligere." 

"Å gjennomgå hva som skal skje i de neste samlingene, fallgruver, tips og triks."

Dette sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, om IA-bransjeprogram sykehjem. 

«IA-bransjeprogram sykehjem er en strategisk og verdifull satsning for alle arbeidsgiverorganisasjoner. Programmet viser vårt engasjement for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø samtidig som det effektivt arbeider for å redusere sykefravær og bedre kvaliteten på arbeidsmiljøet blant ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene» - Gunn Marit Helgesen