Den nye IA-avtalen innebærer flere nye virkemidler. Det gjenstår imidlertid et stykke arbeid før virkemidlene er klare. Særlig gjenstår det arbeid knyttet til den nye arbeidsmiljøportalen, satsing på kompetanse og bransjeprogram. Eksperttilskuddet jobbes det med.

Oppfølging og fremdrift i IA-avtalen var tema i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 12. februar. I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd møtes statsråden i Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet og drøfter ulike spørsmål knyttet til arbeidslivet. Partene var enige om at arbeidet med virkemidlene må komme raskt i gang, slik at virksomhetene kan begynne å ta dem i bruk. Det settes i gang arbeidsgrupper som skal arbeide med virkemidlene. Partene deltar i dette arbeidet. Arbeidet følges opp av Koordineringsgruppen for IA-avtalen, som ledes av statssekretær i ASD Christl Kvam.

Andre saker på dagsorden i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd var:

  • Likestilling i arbeidslivet
  • Videre arbeid med rammeverket for ulike tilknytningsformer
  • Videre arbeid med organisasjonsgrad
  • Sysselsettingsutvalget fase 2

I saken om likestilling deltok også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.