Utenforskap er ikke en fjern problemstilling – det angår oss alle. Å sikre at alle er inkludert og inne i varmen, er samfunnets ansvar. Den 31. januar spurte vi hvordan vi lykkes best med inkluderingen. Under presenterer vi forskningsrapporter og gode grep.

Lenkeblokk Icon Se programmet her Lenkeblokk Icon Kombinasjonsklasser er en suksess - les rapporten her Lenkeblokk Icon Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren?

Hvilke grep må kommunene ta?
Kommunene følger innbyggerne gjennom hele livet. Dette spennet viser alle områdene kommunene bidrar på, men også hvor stort potensial kommunene som arbeidsgivere har. Hvordan utnytter vi potensialet best mulig, slik at vi får et varmt samfunn med plass til alle rundt bordet? Hvilke grep bør kommunen som arbeidsgiver ta fremover?

For alle som jobber med inkludering
Selve inkluderingsarbeidet kan ha ulike innfallsvinkler. Jobber du med inkludering og ønsker å lære av andre på feltet? Er du opptatt av å finne gode løsninger slik at ingen faller utenfor? Samfunnsengasjert og med sterke meninger?