- Skal det bli en slutt på seksuell trakassering, må ledere og ansatte snakke åpent om det på egen arbeidsplass, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Kampanjen "Sammen setter vi strek for seksuell trakassering" setter seksuell trakassering på dagsorden. Myndighetene og partene har sammen utarbeidet en veileder og et kurs, som vil være nyttige verktøy for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på jobb.

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet.

Seks viktige tiltak 
Arbeidstilsynet har i samarbeid med LDO utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. I forbindelse med kampanjen vil det også i løpet av høsten tilbys kurs over landet rettet mot arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.

Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

  1. Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Regler for oppførsel. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. Rutiner for håndtering. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse
  4. Brudd må føre til reaksjoner. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. Tydelig lederansvar. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

En utsatt yrkesgruppe
- I kommunal sektor vet vi at sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere er en særlig utsatt yrkesgruppe for seksuell trakassering, sier Gunn Marit Helgesen.

En Fafo-undersøkelse fra 2017 viste at 18 prosent av helse og omsorgsarbeidere oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering de siste tre årene.

- Det er viktig med gode rutiner for varsling og etiske retningslinjer, samt systemer for håndtering og varsling om hendelser. Skal det bli en slutt på seksuell trakassering, må ledere og ansatte snakke åpent om det på egen arbeidsplass, sier Helgesen.

Mer informasjon, lenke til veileder og oversikt over kursene ligger på kampanjesiden www.settestrek.no.