Til stede på oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden 20. juni var direktør for helse og velferd i KS, Åse Snåre og direktør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas. De var positive til initiativet:

– Det er stort engasjement blant kommuner og fylkeskommuner for å hindre utenforskap og bidra til at flere kommer ut i jobb. KS har lenge satt dette på dagsorden, så vi er positive til å bidra inn i inkluderingsdugnaden.

Felles brev til Arbeids- og sosialministeren
Sammen med YS, LO, NHO, VIRKE, Akademikerne, SPEKTER og Unio har KS sendt et felles brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om inkluderingsdugnaden.

I brevet utfordrer partene regjeringen på hva som skal til for å lykkes: «Skal vi lykkes med å få flere i arbeid, er det behov for en målrettet innsats på tvers av ulike sektorer og bransjer, og på ulike politikkområder. Inkluderingsdugnaden er ett viktig virkemiddel. Partene vil samtidig utfordre regjeringen til å forsterke nasjonale politisk bestemte virkemidler som støtter opp under samme mål. Regjeringen har et betydelig ansvar for å føre en økonomisk politikk som skaper jobber og høy sysselsetting, og en kompetansepolitikk som bidrar til å kvalifisere befolkningen for fremtidens jobber».

Les brevet her