Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, vil bransje- og kunnskapsrettet arbeidsmiljøarbeid være nødvendig for et fortsatt godt arbeidsliv i Norge. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor ble partene i IA-avtalen enige om å forsterke innsatsen på arbeidsmiljø.
- Dette mener vi er en riktig og viktig satsing, som kommunal sektor vil kunne dra stor nytte av, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Webinaret den 7. desember er fra klokka 9.00 - 10.00. Det er gratis å delta. 

På webinaret vil representanter fra myndighetene og partene kommer for å presentere og diskutere arbeidsmiljøsatsingen. Arbeidsmiljøportalen.no og arbeidslivets parters opplæring om arbeidsmiljø vil bli presentert.

Webinaret streames direkte via nettleser. Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering. Alle påmeldte får tilsendt link i forkant av webinaret og kan stille spørsmål via chat underveis.

Påmelding via checkin:
https://www.checkin.no/event/27776/arbeidsmiljoe-handler-om-arbeid-webinar

Programmet:

Innledning av Statsråd Henrik Asheim

Felles videohilsen fra åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner:

Sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Etatsinnlegg:

Pål Molander fra STAMI, Trude Vollheim fra Arbeidstilsynet, Hans Christian Holte fra NAV

og Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet.

Paneldiskusjon: Hvordan lykkes på virksomhetsnivå?

Statsråd Henrik Asheim, Partene representert ved LO og NHO, Arbeidstilsynet og

STAMI

Første inntrykk av arbeidsmiljøportalen

Erfaring fra et sykehjem

Webinaret ledes av journalist Erik Aasheim.