Definisjon

Stress, mye brukt, men noe vagt definert begrep som omfatter en psykisk eller fysiologisk tilstand som er kjennetegnet ved – eller ytre hendelser eller situasjoner som fører til – en subjektiv opplevelse av å være under press i en slik grad at det oppleves som ubehagelig, belastende eller plagsomt anmassende. (Store medisinske leksikon)

Det viktige er at alle på arbeidsplassen sammen forebygger skadelig stress og samtidig setter medarbeiderne i stand til å mestre det naturlige stresset.

To typer stress
Det er viktig å skille mellom to typer stress: Det kortvarige, som er vanlig og nyttig, og det langvarige som er skadelig for helsen. Kortvarig stress skjerper oss. Det kan være ubehagelig, men varer bare en kort stund, og man er avslappet igjen etterpå.

Langvarige stress oppstår når situasjoner og hendelser som stresser oss ikke forsvinner. Denne typen stress sliter oss ut og er skadelig. Det langvarige stresset må vi gjøre noe med.

Det er viktig at leder og medarbeider snakker om dette og søker løsninger. Hva som bidrar til det langvarige stresset må bli godt og saklig belyst. En leder som gir tydelig retning, som skaper mening og bidrar til rolleklarhet, selvstendighet og riktig bruk av kompetanse og et arbeidsmiljø hvor man bidrar til egen og andres mestring er faktorer som bidrar til å redusere følelsen av stress.

Lenkeblokk Icon Arbeidsmiljøloven - krav til arbeidsmiljø Lenkeblokk Icon Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene