Det å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen kan være svært belastende og føre til alvorlige mentale og psykosomatiske helseplager. En som føler seg utsatt for mobbing må tas på alvor, og virksomheten må gjøre undersøkelser og forsøke å løse situasjonen.

Forebygging, åpenhet
Vi har alle en etisk forpliktelse til å forebygge og bekjempe mobbing og trakassering. Et første tiltak kan være økt bevissthet om temaet, med fokus på et åpent, godt og inkluderende arbeidsliv. Hvordan er kulturen på arbeidsplassen? Er den preget av baksnakking, negativ konkurranse og misunnelse, eller er folk rause, inkluderende og ivaretakende? Det å arbeide for en god kultur med gode holdninger og god tone, blir viktig for at færrest mulig skal oppleve seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen.

Hvordan håndtere mobbing og trakassering
For å kunne håndtere mobbing på arbeidsplassen må arbeidsgiver ha kunnskap og kompetanse om både mobbing som fenomen og om hvordan slike saker skal følges opp.

Virksomheten skal ha en rutine for rapportering av mobbing. Denne skal være gjort kjent for alle, og informere om hvem man skal henvende seg til. Den som opplever å bli mobbet anbefales å søke støtte hos tillitspersoner i organisasjonen, før saken eventuelt bringes videre.

Nettmobbing
Digital mobbing eller nettmobbing er blitt mer vanlig. Dette må tas like alvorlig som direkte mobbing. Vanlige måter å mobbe og trakassere på nettet kan være å sende sårende eller stygge meldinger og bilder direkte til en person, eller spre det slik at mange kan se det. 

 

 

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene