I kommunal sektor har vi formalisert samarbeidet om å nå målene i IA avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv). Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Vårt mål er å bistå kommunal sektor i deres arbeid med å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen og inkludere personer med redusert funksjonsevne. 

Partene i kommunal sektor består av KS, LO-kommune, Unio, YS-kommune og Akademikerne kommune. I «Best sammen»-samarbeidet er vi en operativ arbeidsgruppe bestående av Siri Klevstrand og Ann-Kristin Bjerke, KS, Randi Røvik og Siv Kjøllmoen, LO-K, May-Britt Heimsæter og Aud Jorunn Hovland, Unio, Else Marie Brodshaug, YS-K og Akademikerne.