Alle tabellene gjelder kommunalt ansatte innen helse, pleie og omsorg (hpo), og gjelder per 1.12.18 om ikke annet er angitt i figuren. Kilde er KS' PAI-register. Tall basert på 10 årsverk eller mindre er skjult i tabellen. Kommuner som ønsker tall for egen kommune uten slik skjuling, kan ta kontakt med pai@ks.no.