Publisert: 22.05.2020

Endret: 24.05.2020

ASSS sosiale tjenester KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde sosiale tjenester omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 

  • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid​
  • 243 Tilbud til personer med rusproblemer​
  • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi​
  • 276 Kvalifiseringsordningen​
  • 281 Ytelse til livsopphold (tidligere økonomisk sosialhjelp)

Andel med sosialhjelp som hovedinntekt/mottak i 6 mnd eller mer (alle mottakere/aldre) (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall) (SSB tabell 12213)
B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg B: sosialhjelpsmottakere i løpet av året.
Fortolkning  

Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Sosialhjelpsmottakere 618-24 år (antall) (SSB tabell 12219)
B: Personer (antall) 18-24 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A og B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 25-66 år (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall)(SSB tabell 12219)
B: Personer (antall) 25-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A og B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Andel sosialhjelpsmottakere 18-66 år av innbyggere 18-66 år (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 12219)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A og B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Andel sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (antall)(SSB tabell 12219)
B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg A og B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Antall innbyggere 18-66 år

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad (f276) per 1 000 innbyggere 18-66 år

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/1000)

A: Deltakere (antall) (SSB tabell 12160)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Deltakere i kvalifiseringsprogram i løpet av året, Referansetid 31.12, KOSTRA funksjon 276 - Kvalifiseringsordningen
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Antall sosialhjelpsmottakere av innbyggere 18-66 år

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg A: sosialhjelpsmottakere i løpet av året. Referansetid 31.12
Fortolkning  

Antall sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg A: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (f242/f243/f273/f276/f281) (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Summen av brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (1000 kr) KOSTRA funksjon; 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 - Tilbud til personer med rusproblemer, 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 - Kvalifiseringsordningen, 281 - Ytelse til livsopphold
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr.
Fortolkning  

Etter KVP: Andel deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Etter KVP: Andel deltakere som gikk arbeid/skole/utdanning (KS tabell KVP01)
Utvalg kommer
Fortolkning  

Gjennomsnittlig stønadslengde med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt  (måneder) (SSB tabell 12213)
Utvalg A:Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Referansetid 31.12.
Fortolkning  

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (f242/f243/f273/f276/f281) (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Summen av netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (1000 kroner) KOSTRA funksjon; 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 - Tilbud til personer med rusproblemer, 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 - Kvalifiseringsordningen, 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr.
Fortolkning  

 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten(f242/f243/f273/f276/f281) pr innbygger 18-66 år(kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Summen av netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (1000 kroner) KOSTRA funksjon; 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 - Tilbud til personer med rusproblemer, 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 - Kvalifiseringsordningen, 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter tilbud personer med rusproblemer (f243) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 243 - Tilbud til personer med rusproblemer (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Ressursbruksindikator. Sosiale tjenester*

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning kommer
Utvalg kommer
Fortolkning  

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) (SSB tabell 12203)
Utvalg A: Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. For 2015 og 2016 er også mottakere med introduksjonsstøtte som viktigste inntekt inkludert. Referansetid 31.12.
Fortolkning  

Stønad (bidrag+lån) per sosialhjelpsmottaker (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A / B

A: Samlet stønadssum (bidrag + lån)  (kr) (SSB tabell 12219)
B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg A: Samlet stønadssum (bidrag + lån) for økonomisk sosialhjelp. Referansetid 31.12
B: Sosialhjelpsmottakere i løpet av året. Referansetid 31.12
Fortolkning  

Stønadslengde mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Snitt måneder per år*

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt  (måneder) (SSB tabell 12213)
Utvalg A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Referansetid 31.12.
Fortolkning  

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Gjennomsnittlig antall måneder per år*

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall) (SSB tabell 12219)
Utvalg A: Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Referansetid 31.12
Fortolkning  

Sykefravær sosiale tjenester (PAI) (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning