Publisert: 22.05.2020

Endret: 24.05.2020

ASSS samferdsel KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde samferdsel omfattes av følgende Kostra-funksjoner:

  • 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak
  • 332 Kommunale veier

 

335 Rekreasjon i tettsted -er ikke med i grunnlaget for ASSS samferdsel.

Kommunale veier i km per 10 000 innbyggere

Indikatortype Prioritering og behov
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor mange km kommunal vei det er i kommunen per 10 000 innbyggere.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10 000)

A: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.

B: Innbyggere (antall). SSB tabell 11820.
Utvalg  
Fortolkning

 

Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for per 10 000 innbyggere

Indikatortype Prioritering og behov
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor mange km sykkelvei/km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvar for, per 10 000 innbyggere. 
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10 000)

A: Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km). SSB tabell 11814.

B: Innbyggere (antall). SSB tabell 11820.
Utvalg  
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger samferdsel per km (kroner)

Indikatortype Prioritering og behov
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto driftsutgifter til kommunale veier uten avskrivninger, per km med kommunal vei. Tallet oppgis i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning ((A-B)*1000)/C

A: Beløp (1000 kr), Art AGD10 brutto driftsutgifter på funksjon 332 kommunale veier. SSB tabell 12367.

B: Beløp (1000 kr), funksjon 332 kommunale veier, art A590 avskrivninger (D). SSB tabell 12367.

C: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Kostnader til gatebelysning per lyspunkt, kommunale veier (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater, per lyspunkt langs kommunale veier og gater. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A*1000)/B

A: Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr). SSB tabell 12183.

B: Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall). SSB tabell 11845.
Utvalg  
Fortolkning  

Drenering/overvann, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto diftsutgifter uten avskrivninger til drenering/overvann, per meter kommunal vei. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til drenering/overvann. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Trafikksikkerhet inkludert skilting og veimerking, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto diftsutgifter uten avskrivninger til trafikksikkerhet (inkludert skilting og veimerking), per meter kommunal vei. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til trafikksikkerhet, inkludert skilting og vegmerking. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Veidekke, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto diftsutgifter uten avskrivninger til veidekker, per meter kommunal vei. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A:
Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til veidekker. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B:
Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Renhold, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto diftsutgifter uten avskrivninger til renhold, per meter kommunal vei. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til renhold. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Vinterdrift, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser brutto diftsutgifter uten avskrivninger til vinterdrift, per meter kommunal vei. Tallet er oppgitt i kroner.
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til vinterdrift. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidekker (asfalt) per meter vei (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/(B*1000)

A: Investeringer til veidekker. Rapportert inn manuelt fra kommunene.

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814.
Utvalg  
Fortolkning  

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kroner) - snitt 4 år

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr). SSB Tabell 11816.

Tas gjennomsnitt av de siste fire år (2016-2019).
Utvalg  
Fortolkning  

Andel adkomst- og GS-vei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG2 (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Andel gate og samlevei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG1 (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Kostnad per meter vei for å komme over akseptabel standard (kroner)*

Indikatortype  
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Sykefravær samferdsel (PAI) (prosent)

Indikatortype Kvalitet
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning