Publisert: 16.09.2020

Makroøkonomiske analyser og tjenesteanalyser

Dataene og indikatorene som publiseres i ASSS kan deles i to kategorier – makroøkonomiske analyser og tjenesteanalyser.

Hvor hentes ASSS-dataene?

Felles for regnskapsdata og tjenestedata er at de i hovedsak hentes fra offentlige, åpne kilder. Den viktigste kilden er KOSTRA-databasen, som ligger hos Statistisk sentralbyrå, SSB. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er pålagt å rapportere regnskap og tjenestedata inn til denne databasen.  De innrapporterte tallene blir publisert hos ssb.no, både faktiske tall og gjennomsnittstall for hver kommune.  

Noen indikatorer er hentet direkte fra de offentlige databasene. Andre er beregnet av KS ved hjelp av de offentlige tallene og de manuelt innsamlede tallene

Om KOSTRA (SSB)

Hvordan beregnes indikatorene?

Oversikt over hvordan indikatorene for tjenestedataene i ASSS er beregnet finner du her Indikatorbeskrivelser for ASSS