Publisert: 12.09.2018

Endret: 12.09.2018

I forbindelse med budsjett 2015 bestilte bystyret i Trondheim en samlet årlig rapport over kvaliteten i eldreomsorgen, basert på kommunens prinsipp om mer offentlighet og Trondheim som åpen kommune. Hvem som helst skal kunne se hvordan «ståa» er i de kommunale tjenestene.

Den første kvalitetsmeldingen ble lagt frem i 2016, og hvert år velges noen av de mest sentrale nasjonale indikatorene ut, kobles sammen med egne indikatorer i kommunen, og på hver av disse viser kommunen både resultat fra, vurdering av og eksempler på god praksis. Indikatorer viser skår samlet, for hver enhet og forskjellen mellom enhetene, og viser også utvikling over tid. Alt åpent for allmennheten, altså.

Hva finner man i kvalitetsmeldingen?

Forsiden av kvalitetsmeldingen gir en oversikt over indikatorene. Når man trykker på et tema, kommer man til en underside som viser resultatet av indikatoren sammen med rådmannens vurderinger og kommentarer. Her ligger også eksempler på god praksis fra de ulike enheter, plan for det videre arbeidet, ressurser å lene seg på, suksessfaktorer og kontaktopplysninger til relevante fagpersoner og ledere.

Meldingen inneholder indikatorer om:

 • Brukerundersøkelser
 • Bruk av beroligende midler og sovemedisin
 • Legemiddelgjennomgang
 • Infeksjoner i sykehjem
 • Kosthold
 • Ventetid på kommunale tjenester
 • Tilsyn av lege
 • Pasienter med kartlagt helsetilstand
 • Hverdagsmestring
 • Tannhelse
 • Enerom på sykehjem
 • Bemanning på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • Heltids- og deltidsansatte
 • Ansattes fagutdanning
 • Ansattes sykefravær

Se lenke til kvalitetsmeldingen nederst på siden.

Lenkeblokk Icon Kvalitetsmelding for eldreomsorgen - Trondheim kommune