Publisert: 13.09.2018

I Tromsø nesten hver femte ansatte i barnehagene mann (17,4 prosent) mens snittet for resten av ASSS er på 11,9 prosent. I alle kommunene er andelen menn i private barnehager høyere enn i kommunal barnehager. 

Det kan være flere forklaringer på at for at Tromsø har en høy andel menn i barnehageneMenn oppfordres til å søke i stillingsannonsene og kommunen er påpasselig med å ta menn inn til intervju. Kommunen har en bevissthet om å ta vare på de menn de rekrutterer inn til barnehageneI tillegg førte barnehageutbyggingen i Tromsø i perioden 2006 – 2011 til at barnehagene generelt ble mer profesjonalisert.  Flere menn ble rekruttert inn i de nye barnehagene. 

I kommunen er det noen private barnehager som har jobbet planmessig med rekruttering av menn gjennom ulike prosjekter og jobbet med dette helt fra tiden der sivilarbeidere var vanlig i barnehage, til at de har hatt ungdomsskolegutter i lekepraksis. Noen av friluftsbarnehagene har spesielt profilert seg som barnehage der det jobber menn.   Det er kommunens erfaring at spesielt friluftsbarnehager og naturbarnehager tiltrekker seg menn – og Tromsø har flere barnehager med denne profilen. 

Rekrutteringsgrunnlaget i Tromsø er også godt da universitetet i Tromsø har en høy andel menn ved barnehagelærerutdanningen. Menn ansatt i barnehagene er gode forbilder for mannlige studenter i praksis og for mannlige assistenter. I tillegg prioriterer kommunen mannlige assistenter til kommunal utdanningsstøtte hvis de ønsker å bli barnehagelærere. 

Andelen barn 1-2 år med barnehageplass er høyest blant ASSS-kommunene med 93,1 prosent. Dekningsgrad for barn fra 3-5 år er tilnærmet lik fra 2015 og 2016, og ligger 1,6 prosent over snittet i nettverket. Bemanningstettheten i kommunale og private barnehager er omtrent som snittet i ASSS kommunene. 

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er 4,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS.