Publisert: 13.09.2018

Tromsø hadde i perioden 2010-2012 en høy andel barn som fikk tiltak fra barnevernet.  Barneverntjenesten mente de gav tjenester til barn og familier andre hjelpetjenester burde ha hjulpet.  Samtidig så de behov for en gjennomgang av sin egen arbeidsmåte. 

Kommunen iverksatte prosjekter for å avklare hvilke kommunale tjenester som bør yte tiltak i saker hvor flere instanser og lovverk er gjeldeneProsjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTIsom kommunen har arbeidet med siden 2014, gir et felles verdigrunnlag for alle tjenester i kommunen og skal sikre det tverrfaglig samarbeidet slik at det enkelte barn skal få riktig bistand.  

Gjennomgangen av hvordan barnevernet arbeidet viste at de måtte bli mer målrettede når de satte inn tiltak. Samtidig var det behov for å satse mer på endringstiltak i familier fremfor kompenserende tiltak.  

Systematisk arbeid har bidratt til en lavere andel barn med barneverntiltak. Dette betyr også at terskelen for å få tjenester fra barneverntjenesten i Tromsø har blitt høyere.