Publisert: 12.09.2018

Høsten 2018 innføres bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Kommunen oppfyller bemanningsnormen. Pedagognorm gjør at Stavanger kommune må ansette et betydelig antall pedagogiske ledere. 

Selv om Stavanger har den høyeste bemanningstetthet i både kommunale og private barnehager av alle ASSS-kommunene, ligger kommunen rundt 5 prosent under nettverkssnittet når det gjelder andelen ansatte med barnehagelærerutdanning eller annen godkjent utdanning.

Dette er tilnærmet likt som i 2016. Til tross for at kommunen har høy bemanningstetthet, kan den lave andelen medarbeidere med relevant utdanning være utfordrende for kvaliteten i barnehagene.

Netto driftsutgifter er høyest i ASSS-nettverket og rssursbruk i forhold til utgiftsbehov ligger også over gjennomsnittet. Dette kan i stor grad knyttes til bemanningstettheten.