Publisert: 14.09.2018

Prioritering fremkommer ved å vurdere netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kristiansands prioritering har i treårsperioden falt fra 8,6 til 8,2 %. I samme periode har ASSS-nettverkets gjennomsnittlige prioritering økt fra 9,1 til 9,2 %. For ordens skyld bør det bemerkes at Kristiansand har økt kronebeløpet fordelt per innbygger i treårsperioden, fra kr 4 215.- til kr 4 435.-.

Kilde: SSB/KOSTRA

Om vi fordeler samlet areal formålsbygg pr innbygger, finner vi at Kristiansand ligger stabilt på 4,4 m2/innbygger. Dette er ca. 0,4 m2/innbygger mer enn nettverkssnitt og 1,2 m2/innbygger mer enn laveste verdi i nettverket for 2017. Bak disse arealtallene ligger det naturligvis lokale veivalg og prioriteringer, også påvirket av geografi og demografi.

Kilde: SSB/KOSTRA

Kristiansand kommune møter denne utfordringen med en strategi der man tydelig velger formålsbygg som skal prioriteres med ressurser og tilstrekkelig vedlikehold. Disse kategoriseres som A-bygg. De bygg som nedprioriteres, som skal utfases eller totalfornyes, kategoriseres som B-bygg. Disse brukes det betydelig mindre ressurser på.

Tross dette presset på ressursene, viser indikatorene for forvaltning og vedlikehold relativt gjennomsnittlige verdier. Driftsdelen ligger derimot 18 % under nettverkssnitt, men det bidrar da positivt at renhold og særlig energiforbruk er til dels betydelig lavere enn nettverkssnitt.