Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall 

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Kristiansand

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Krevende balanse mellom økonomi og forpliktelse

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger under nettverkssnitt på areal/elev i kommunal grunnskole. Nettverket ligger på 17,0 m2/elev i kommunal grunnskole i 2017 og Kristiansand ligger da på 16,0 m2/elev. Kommunen ligger over nettverkssnitt på areal/beboer i institusjon. Nettverket har der 101,3 m2/beboer i institusjon og Kristiansand har 114,6 m2/beboer. Kristiansand ligger særlig høyt på areal idrettsbygg/innbygger. Nettverkssnittet er 0,5 m2/innbygger i 2017, og Kristiansand har da 0,7 m2/innbygger. 

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har kostnader pr arealenhet i skolebygg omtrent som ASSS-nettverket. Men kostnadene til administrasjonsbygg ligger på 417,7 kr/m2 i 2017 mot nettverkssnitt på kr 325. For barnehagebygg har Kristiansand steget til over nettverkssnitt i 2017 (Kristiansand 875,4 kr/m2 og ASSS 841 kr/m2). 

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet. 

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Kristiansand i 2017 er på 103 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2.  

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Kristiansand lå på 152 kr/m2. Verdiene for kommunen er klart økende i treårsperioden.