Publisert: 13.09.2018

Bergen har den høyeste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning men har lavere bemanningstetthet enn gjennomsnittet og ligger blant de laveste i nettverket. Kvaliteten påvirkes positivt av en høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning samtidig som lav bemanningstetthet er en utfordring for kvaliteten.

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er 42 prosent og har vært stabil i flere år. Både kommunale og private barnehager har 6,3 barn per ansatt. Det er den laveste bemanningstettheten for private barnehager i nettverket.

Høsten 2018 innføres bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen og må opprette nye stillinger. En stor andel av de nye stillingene må samtidig fylles av barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen. Bergen har derfor en dobbel utfordring fremover både med å oppfylle bemanningsnormen og pedagognormen.