Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Bærum

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Bærum

Bærum kommune har 4 prosent høyere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Økningen i netto driftsutgifter fra 2016 er også 4 prosent og kommunen har en gjennomsnittlig ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet etter å ha ligget under snittet i 2015 og 2016.

Dekningsgrad for 1-2 åringer er fortsatt 4 prosent høyere enn gjennomsnittet, noe som er med å forklare de høye driftsutgiftene. I tillegg er bemanningstettheten den høyeste i nettverket og dette påvirker også kostnadsnivået. Bemanningstettheten økte fra 2016 til 2017 og kan være med å forklare at kommunen nå ligger over snittet i ressursbruk.

I Bærum har 28,9 prosent av de ansatte i kommunale barnehager barnehagelærerutdanning. Dette er en liten nedgang fra 2016 og det laveste i nettverket. Gjennomsnittet for ASSS-nettverket 36,9 prosent. En lav andel med barnehagelærerutdanning og eller annen pedagogisk utdanning, slik det er i Bærum, gir lavere enhetskostnader.

Bærum har hatt en økning i sykefravær som nå plasserer kommunen nesten en prosent under snittet i ASSS-nettverket. Bærum kommune ligger nå over Drammen som ligger lavest i nettverket.

Bærum har en større andel menn i barnehage enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Andelen er 13,5 prosent menn blant de barnehageansatte. Gjennomsnittet for ASSS-nettverket er 11,9 prosent.

Kvalitet i barnehagene påvirkes av noen av de samme faktorene som påvirker utgiftene. De indikatorene vi ofte bruker for å si noe om kvaliteten er: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. To forhold indikerer høy kvalitet i Bærum. Sykefraværet er det laveste i nettverket, og kommunen har høy bemanningstettheten. På den annen side kan den lave andel medarbeidere med relevant utdanning være utfordrende for kvaliteten i barnehagene.