Publisert: 27.08.2018

Endret: 27.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet eiendomsforvaltning omfatter følgende KOSTRA-funksjoner: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler, 190 Interne serviceenheter, 221 Førskolelokaler og skyss, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og 386 Kommunale kulturbygg

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tidsserier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Tall mangler for enkelte kommuner.