Publisert: 23.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet barnevern omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

244 Barneverntjeneste,

251 Barneverntiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet og

252 Barneverntiltak til barn som er plassert av barnevernet

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering/behov

Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter på funksjonene 244, 251 og 252) den enkelte kommune bruker på barnevern i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

 

Dekningsgrader

 

 

 

 

 

Produktivitet/enhetskostnader

 

 

 

Kvalitet

 

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.